Kpop.jpg

รับสั่งสินค้า Kpop/Dvd/CD/Light stick
http://cubee.co.kr
http://www.fncstore.com/
http://www.ygeshop.com
http://www.withdrama.co.kr/
http://www.tseshop.co.kr
http://btsofficialshop.com/
http://store.melon.com
http://www.synnara.co.kr
http://www.withdrama.co.kr/
http://www.leesmusic.co.kr/
http://www.ilovekart.com/สินค้าประเภทนี้แนะนำสั่งแบบส่งคาร์โก้
✔แบบคาร์โก้

ตอนนี้แบบคาโก้ ค่ากิโลปรับเปลี่ยนเป็น 400-550 บาทนะคะ (เป็นทุกที่เลย เพราะตอนนี้สินค้าเก็บภาษีสูงขึ้น นำเข้ายากขึ้น)